Bitirme Projeleri

Astroloji İleri seviye eğitimlerini tamamlayarak, bitirme projelerini hazırlayan mezunların çalışmalarını bu bölümden okuyabilirsiniz.

Esra Ağar

Meral Aranca Sümer

Gören Orhon

Kamile Güneş