Astrolojinin tüm harita okuma tekniklerini sistemli ve düzenli olarak öğrenmek, uygulamak ve tam donanımlı Astroloji bilgisine sahip kişiler yetiştirmektir. Arzu eden öğrenciler Temel Seviye bitirme sınavını verdikten sonra Orta ve İleri Seviye Eğitime devam ederek hem kişiler hem de ülkeler için öngörülerde bulunabilecek danışmanlık ve eğitim verebilecek kapasiteye sahip, Astroloji eğitmenliği yapabilecek kişiler olarak yetişecektir.

1. Ay :  Giriş, Elementler ve Nitelikler | Haritaları tanımlama ve okuma | Haritaları tanımlama ve okuma Evler | Ev ve Burç kombinasyonu

2. Ay : Burçlar ve Evler yorumlama | Gezegeni tanımlama | Yükselen Burç ve Yöneticisini Yorumlama | Ev, Burç, Gezegen Kombin Yorumlama

3. Ay : Gezegenler ve Kombinasyonları | Ev, Burç, Gezegen, Açılar Öğretisi | Açılar Giriş | Açılar

4. Ay : Yöneticilik Kavramı | Açı Kalıpları | Açı Kalıpları | Açı Kalıpları ve Kombinasyonları

5. Ay : Ara Açılar ve Yorumları | Şiron | Ay Düğümleri | Tüm Açı Kombinasyonları

6. Ay : Harita Tipleri | İlişki Haritalarında Ev, Burç, Açı, Gezegen Yorumlama | Meslek haritalarında Ev, Burç, Açı Gezegen Yorumlama | Genel Tekrar


NOT: Temel Seviye Eğitimi boyunca tüm klasik ve ara açıları yorumlamayı öğrenme dışında, bütün açı kalıplarını haritalarda meslek, sağlık ve evlilik alanlarında yorumlama becerileri geliştirerek haritayı eksiksiz yorumlama altyapısı oluşacaktır.