sinem akbal aydin madeleine mccan in kaybolusu

Madeleine Mccan’in Kayboluşu
Madeleine, uzun zamandır ailesinin tedavi görerek ebeveyn olmalarını sağlayan 2003 yılında dünyaya gelen bir İngiliz’dir. 2007 yılında ailesiyle ve diğer ikiz olan kardeşleriyle Portekiz’de gittikleri bir tatilde anne ve babası akşam yemeğinde iken o kardeşleriyle birlikte kaldıkları odada uyurlarken Madeleine kaçırılıyor.


Madeleine Mccan;
Haritasını incelediğimde Madeleine’in yükselen burcunun Terazi oluşu ona güçlü bir estetik ve adalet anlayışı olayların her iki yüzünü de değerlendiren, insanlarla sık sık iletişim halinde olmak isteyen aynı zamanda yönetici gezegeni Venüs’ün de karşısında oluşu ile kendine ait özgür alanını yaratan dışa dönük biri olduğunu ve skandallara açık bir hayatı olduğunu gösteriyor. Mars’ın da yönetimiyle duygusal açıdan kendini güvende hissetmek isteyen ve duygularını çoğunlukla gizleyen, diğer insanları etkileyebilecek güçte çekiciliğe sahip(büyüdüğünde) güzel ve aynı zamanda zeki, fiziksel olarak kuvvetli ve mücadeleci, yaşadığı olaylardan derin etkilenen ve hayatta kalma içgüdüsü yüksek olan bir kızmış. Marsın Neptün’le 4. Evde kavuşumu nedeniyle özgürce hareket etmek isteyen, bu nedenle isyankar olan ve idealist davranabilen; ancak özgürleşmesi hep belirsiz olan, ebeveynleri ile anlaşmakta güçlük çeken aynı zamanda ailede gizli durumların olduğunu gösteriyor ve aileye kurban gittiğini de gösteriyor.
Haritanın almüteni ve yaşam vereni Venüs Mısır sınırlarına göre Neptün ile kavuşumda olan Mars yönetiminde olduğu için kayboluşunun ve hala ortaya çıkmamış ya da onunla ilgili herhangi bir delil bulunamamış olması bir tesadüf değildir.
Mars Neptün kavuşumunun açılarına gelirsek; Ay ve Satürn - Hades ile üçgen açı yapıyor. Normalde başka bir evde olsa idi Ay daha güzel bir yorum yapabilirdim ancak 12. Evde olması annesinden ya da kadınlardan yana gizli düşmanlıklar olabileceğini kaçırılma sebebinin kadınlardan ya da anneden dolayı olabileceğini gösterir. Ortadan kayboluşu ile tüm dünyada yankı uyandırmış ve toplumlara ibret olarak anlatılan ve herkes tarafından tanınan bir kız haline gelmiştir. İlk dördün fazında doğmuş olması da gerilim ve kriz anında harekete geçebilecek bir yapıya sahip olduğunu gösterir ve bu hayatta kalma çabasını kamçılamıştır diye düşünüyorum. Jüpiter ve Ceres-Güneş-Merkür-Lilith dörtlüsü ile T-Kare yapıyor. Çok fazla spekülatif durumlar içinde kalmış, belirsizliklerin içerisinde yer olan ve yaşadığı da öldüğü de belli olmayan kaçırılması nedeniyle, kendini rahat hissetme isteğini kaybetmiş ve ailesi tarafından ihanete uğradığını ve dünyanın güvensiz olduğunu hissederek ve ailesinden koptuğu için de yalnız kalmanın vermiş olduğu ruhunda derin yaralar almasına sebep olmuş. Ceres-Güneş-Merkür-Lilith dörtlüsü ile Şiron-Persephone üçgen açısına baktığımda; ailesinden uzaklaştırılması alıkoyulması hep tek olacağını ve kimsenin ona yardım edemeceğini düşündürüp kendi kurallarını oluşturarak hayatta kalma mücadelesi vermesini ve yarasının daha da derinleşmesine neden olmuştur. Yaşadığı belli olmayan Madeleine’in doğuştan gelen ve yaşanmışlıkları ile edindiği fikirleri kolay kolay değiştiremediğinden şu an yaşıyor ise ruhunda oluşan bu yaraları atmasını zorlaştıracaktır, ancak hayatta kalma mücadelesi ve motivasyonu yüksektir. Ailesi tarafından özellikle babasından dolayı ihanete uğradığını hissetmesi, sakarlıklara ve kazalara karşı açık oluşu ölümüne ya da kayboluşuna neden olmuş ve bunun gözler önüne serilmesini engelleyen durumlar söz konusudur; nitekim ailesi kaçırılma anında tutarlı ifadeler vermemiş ve ailesinin şüpheli olmasını gerektirebilecek deliller ortaya çıkmış. Madeleine’in ailesine karşı agresif, asi, kavgacı genel anlamda söz dinlemeyen bir çocuk olmuş olabilir. Babası boyunu aşan büyük işlere dahil olmuş ve bu nedenle küçük kız kaçırılmış, ailesi ve dünyaya karşı olan güvenini kaybetmiş olabilir.
Satürn – Hades, Yükselen, Mars-Neptün ve Plüton arasındaki bağlantıda; hayatı belirsizlikler içinde olan Madeleine kaçırıldığında metro ya da benzeri yer altı araçları ile başka yerlere götürülmüş ya da yeraltında uzun süre saklanmış ya da öldürülüp cesedi gömülmüş olabilir. Kaçırılmasındaki sebebi öğrenebilmek için köklerinin (ailenin) araştırılması yaşanılan olayın öncesine ve derinlerine inilmesi ve bağlantısı olabilecek yer altı örgütleri ila pedofili olan kişileri tespit etmek Madeleine’e ulaşmak için önemli bir göstergedir. Bu açı kalıbı aynı zamanda Madeleine’i(yaşıyor ise) çok güçlü, hırslı, yaşadıklarından ders alan, yaşamda belirsizlikler içinde hayatta ve ayakta kalabilme gücüne sahip bir kıza dönüştürür. Yine Mars - Neptün, Jüpiter, Venüs, Plüton dörtlüsüne baktığımda da Madeleine’in çocukları istismar eden ya da yer altı örgütlerince kaçırılmış, cinsel taciz veya tecavüze uğrama ihtimali olduğunu bu nedenle hem ailesi hem de kendisi psikolojik ve maddi bir yıkım içinde olduğunu ve yine ailesiyle bağlantılı olarak hayatının belirsiz olduğunu gösteriyor.
Haritasını incelediğimde Madeleine’in kaçırıldığı gün haritasında yer alan Şiron-Persephone, Jüpiter ve Satürn- Hades etkileşiminin aktif olduğunu düşünüyorum. Karanlıkta ve yeraltında gizlenerek kaçırılması yakın çevresinden, yaşamından ailesinden koparılması onu derin bir yalnızlık duygusuna sürüklemiş ve hayatı boyunca kimsenin ona yardım edemeyeceğini bütün zorluklara tek başına göğüs germesinin gerektiğini anlamaya başlamış, hayatının büyük bir risk altında olmasına ve spekülatif durumlara açık hale geldiğini gösteriyor.
Madeleine’in Annesi Kate Mccan;
Annesinin haritasını incelediğimde yükselen burcunun Yengeç ve yöneticisi Ay’ın Boğa burcunda 12. Evde olduğunu görüyorum. Kate kendini maddi manevi güvence altında hissetme isteği olan sezgileri ve içgüdüleri kuvvetli biridir ve ailevi meseleler onun hayatında önemlidir. Fiziksel ve yeme içmeye düşkün, inatçı ve kıskançtır. Ay; Lilith, Hades ve Niobe asteroidleri ile kavuşumda olduğundan, fiziksel ve ruhsal anlamda kendini güvende hissetmek isteyen, mal mülk konusunda aç gözlü olabilen, duygularını gizleyen en yakınına bile göstermeyen, geçmiş yaşamını gizleyen ve açık etmek istemeyen, anlaşılması zor biridir. Çocuğunun onlardan koparılması karanlık olaylar içerisine girmesi nedeniyle ölmüş olabileceğini ve uzun süreli yas tutacağının göstergesidir. Ayın yöneticisi Venüs Merkür ile kavuşumda Aya kare yapıyor. Sempatik, arkadaş canlısı ama bir o kadar da özgürlükçü, yaratıcı, sıradışı fikirlere sahip, sezgileri gelişmiş, becerikli, inatçı, duygusallıktan uzak ve genel anlamda gergin olan Kate’in, aynı zamanda kadınlarla sorun yaşayan, rahatına düşkün diplomatik olduğu gibi kurnazca planlar yapabilen sübjektif ve psişik güçleri olan biri olduğunu gösteriyor.
Ay Fazı Hilal; hedeflerine ulaşabilmek için aileden özgürleşme isteği vardır ama kendini ifade etmesi de zordur huzursuzluk yaratır. Ay Mısır Sınırlarına göre Jüpiterin, Kalde Sınırlarına göre Marsın etkisindedir. Rahat ve lüks içinde yaşamayı isteyen, büyük başarıların altına imza atma isteği olan ve bunun için de büyük bedeller ödemek zorunda kalan ve kimi zaman karanlık işlere bulaşmış ve belki de aileden fedakarlık etmek zorunda kalmış, cesur kararlar vermiş, kazalara, sakarlıklara ve yaralanmalara açık, hırslı, dayanıklı ve duygularını kontrol etmeye çalışan biri olduğunu gösteriyor. Aile içinde yaşanan bir kaza ya da sakarlık durumunda Madeleine’in ölümüne sebep olmuş ya da gizli düşmanları nedeniyle çocuğunun kaybolmasına sebep olmuş olabilir.
Ayın diğer açılarına baktığımda; Venüs – Merkür, Neptün-Ceres ve Jüpiter ile büyük kare yaptığını görüyorum. Genel olarak yaşamında gücü ve cinselliği idealize eden hatta tatminsizlik ve çözülmeler yaşayan, bu yüzden yalanlar söyleyen belki de kurnazca planlar yapan ve güvenilmez olan, aldanmaya ve aldatmaya meyilli olan ve bu yüzden gizli düşmanlar edinen ya da bilinçaltında çözümlemesi zor psikolojik sorunlara neden olan, hatta bu durum onda gerçeklerden uzaklaşma isteği alkol veya uyarıcı maddelere karşı meyili olabilir.
Ay Uranüs ve Plüton ile de üçgen açı yapıyor; bu da aile içinde sıra dışı durumların gizli kapaklı olayların gerçekleştiğini, aile içinde güç çekişmelerin yaşanmış olabileceği ve geçmiş ile birlikte bunların bir sır olarak saklandığını gösteriyor. Plüton-Uranüs, Güneş ve Şiron ile de karşıt durumdalar; duygularını karşısındakilere açık ederek teslim olacağı düşüncesi nedeniyle duygusal kontrol çabaları ve aile fertlerinin fikirlerine saygı göstermeyip, kibirli, kendini haklı bulan, otoriter tavırları nedeniyle kariyer ve aile arasında sürekli gerilim yaşamış olabilir.
Jüpiterin Mars-Satürn-Persephone ve Ay düğümlerine yaptığı üçgen açı ile de; idealist, hırslı, enerjik, kişisel çıkarlarını gözeten tavırları ile inandığı değerler ve idealleri için savaşırken yanlış zamanlarda çıkışlar yaparak isteklerini elde etme konusunda daha da zor duruma düşmüş, olduğundan daha fazla beklemek zorunda kalmıştır. Ancak yaşadığı güç durumlardan da kurtulmak için olgun kişilerin desteğini görmüş, nitekim kızının kaybolmasında ona maddi ve manevi destek olan çok fazla insanla iletişim halindeymiş.
Madeleine’in Babası Gerry Mccan;
Madeleine’in babası da Gerry tıpkı Kate gibi doğduğunda ufukta Yengeç burcu yükseliyormuş. Gerry de duygusal ve maddi güvence arayışında, geçmiş yaşanmışlıklara ev ve aile ile ilgili konulara önem veriyor. İnsanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı, empati kurabilen, mesafeli ve savunmacıdır. Hem onuncu evindeki balık vurgusu hem yükselen başak hem de 2.evinin aslan olması nedeniyle bir kardiyolog olması bir tesadüf olmasa gerek. Yönetici Ay Başak burcunda Plüton ve Uranüs ile kavuşmuş ve Merkür ile karşılıklı ağırlaması var. Gerry; çalışkan, iş bitirici, hızlı düşünen ama kararlarını verirken duygularının etkisinde kalan, gelenekçi, eleştirel, planlı, sağlık konusunda takıntılı ve mükemmelliyetçi biridir. Planlarını insanlardan gizler ve kendini savunmaya yönelik bir düşünce sistemi geliştirmiş olabilir, perde arkası işlere, gizli plan ve hedeflere meraklıdır. Aile içerisinde huzursuzluklara neden olan olaylar yaşamışlardır, bu zamanlarda gergin toleranssız ve sınırları aşan şekilde tavırlar sergilemiş olabilir. Kendine ait bir ev ve aileye sahip olmak onun için çok önemli iken aile içerisinde büyük yıkımlar, dönüşümler yaşamıştır. Geçmişinin bir sır olarak saklanmasını ister, çocukluğunda çok fazla aile baskısı görmüş ve yaşamış olduğu travmalarla beraberinde psikolojik sorunları olabilir, aile içinde otoritesini kötüye kullanmış, despot davranmış olabilir. Mccan ailesi sıradan bir aile yaşantısına sahip değil, aile içi yaşanan karışıklıklar nedeniyle diken üstünde gibi hissetmiş olabilir.
Ayın açılarına baktığımda; Başak stelyumu Lilith ve Hadese üçgen açı yapıyor. Gerry; sahip olduklarıyla yetinmeyen, keyfe ve güvenlik arayışına olan düşkünlüğü nedeniyle tatminsiz ve aç gözlü davranabilen, kötücül planları olan bir yapıya sahip, bu da aile içinde yıkımlara ve aile bireyleri içerisinde kayıplara etki etmiş olabilir. Bir başka açı kalıbında Başak stelyumu, Mars-Güneş-Niobe-Venüs-Persephone beşlisi ve MC ile T-kare oluşturuyor. Olayları çabuk kavrama yetisine sahip hızlı hareket eden, sabırsız, sivri dilli ve sinirli bir yapıya sahip olduğu için iş ve aile yaşamında acımasız, düşüncesiz çıkışlar yapan, aç gözlü, baskıcı ve saplantılı davranıyor olabilir. Gerry göz önünde değilde planlarını gizli kapaklı yapmayı tercih eder, sakarlık ve kazalara açık bir açı olduğundan aile içi şiddet veya kaza sonucu Madeleine ölmüş ve bu saklanılmaya çalışılmış olabilir. Bu açı herkesin dikkatini çeken bir cazibeye sahip ve kural tanımaz tavırları ile edindiği gizli düşmanları nedeniyle iş ve aile yaşamında kayıplar yaşamasına ve hatta Madeleine’i kaybetmelerine neden olmuş olabilir, aynı zamanda kötü alışkanlıklara da meyli olduğu için kendine de farkında olmadan düşmanlık ediyor olabilir. Kariyerinde manipülasyonlar ile yükselmeye çalışırken düşmanlar edinip yine Madeleine’in kaçırılmasında etken olma ihtimali yüksektir. Gizli düşmanları içerisine geçmişte yaşamış olduğu gizli aşkları ya da kurmuş olduğu yanlış arkadaşlıklar bile olabilir, skandallara açık bir hayata sahipler.
Başak stelyumu Satürn ve Ay düğümleri ile de 150 derecelik açı yapıyor. Gerry; istediği şeylere hemen sahip olamamış, bu yüzden sabretmek zorunda kalmış ve bazen de her ne kadar otoriter, güçlü ve kontrollü olmaya çalışsa da gereksiz çıkışlar yapmış. Hedefe yönelik davranması nedeniyle kararlarını verirken tek taraflı düşünmüş ve bu yüzden ailesiyle ilgili pişmanlıklar yaşamış olabilir. İş yaşamında yeni girişimler yaparak, insiyatif kullanarak aldığı kararların arkasında durmalıdır.
Bir başka açı da Jüpiter, Neptün ve Lilith-Hades T-karesi; Madeleine’in kayboluşunu gösteriyor. İhtiyacından fazla para ve mal edinme hırsı ve bu nedenle kurmuş olduğu yanlış arkadaşlıklar ile kötücül düşünceleri ve bencilliği, büyük hayaller peşinde koşma, aldatma ve aldanmalara açık olması çocuk konusunda hayal kırıklığı yaşamasında etken olmuş.
Son olarak ASC, MC,Neptün, Ay-Plüton-Uranüs ile uçurtma açı kalıbını görüyorum. Gerry’nin hayatında eşi Kate ile birlikte uzun yıllar çocukları olması için uğraşmış olmaları ya da Madeleine’i kaybetmiş olmaları ile birlikte işinde de idealist oluşu ve manipülasyonlar ile yükselmeye çalışması, aile içerisinde büyük gerginlikler hayal kırıklıkları ve yıkımlar yaşatmış.
Sonuç olarak; Kate, çocuklarını özgür bireyler olarak yetiştirmek isterken kendisi de özgürleşmek isteği ve gizlediği bir takım şeylerle, Gerry de geçmişinde yaşamış olduğu ve gizlediği şeyler ile kariyer yapabilmek için kurduğu bağlantılar ve maddiyatla ilgili doyumsuz tavırları nedeniyle küçük Madeleine’i kaybetmelerinde etkili olmuş, büyük buhran içerisine düşmüşlerdir.

SİNEM AKBAL AYDIN


Lütfen Bekleyin