Ne zaman kolay oldu alışkanlıklarımızı bırakmak. Ne zaman ızdırapsız oldu yeniye yer açmak. Hayatın merkezi sanırız da kendimizi, anlarız bizden daha büyük bir dokunuş var durduramadığımız!
Kabullenmekte zorlanma. Yeter ki her değişenin ardındaki yeniye, yer açmayı öğren…



10 Mayıs 2020’de durağan günleri ile başlayacak olan Satürn Retro pozisyonu; Ocak 2020 ile başlayan yeni düzende hayatımızı nasıl sürdürürüz, yeniden nasıl kurgularız bunun üzerinde düşünmemizi istiyor olacak.
Hayatımızın odak sınavlarını ve bilgeleşme yolumuzu gösteren, sorumluluklarımızı ciddiyetle alıp almadığımızı ölçen Satürn gezegeni Kova Burcu’nda durağan günleri ile birlikte 10 Mayıs 2020’de geri hareketine başlayacak. Önce Kova Burcu’nda gerilerken, 2 Temmuz- 1 Ekim 2020 arasında ise, Oğlak Burcu’nda geriliyor olacak. Kova ve Oğlak Burcu’nun, Satürn yöneticiliğinde olması nedeniyle etkilerini en yüksek düzeyde gösterecektir.
Satürn Kova’dayken; topluluklar içerisindeki bireyselliğimizi, eşitlikçi ve özgürlükçü irademizi, arkadaşlıklarımızı ve gelecek ideallerimizi konuşmaya başlarız. Bunlarla ilgili sınavlar getirerek yeni yaşam stilini disiplinli ve ciddiyet içeren gerçek yapılarla kurmamızı ister. Yeni dünya düzeninde ise; bilimsel keşifler, elektronik, uydu yayınları, havacılık, uzay, teknolojiyi içine alan yepyeni bir çağ açmanın yollarını arar. Hümanizme, parlamenter sistemlere, azınlıklara, mültecilere, devrimlere parmak basar. Daha bireysel, teknolojik, toplum çıkarlarına hitap eden ve bir o kadar gelenekseli bertaraf eden, yeni özgürlük anlayışını içerir.
Satürn Retro zamanları ise; yaşanılanları tekrardan gözden geçirmemizi ister. Bizi kısıtlayan ve sorumluluklar almamızı isteyen konularda sebebiyetlerini tam anlayamamışsak eğer, kendini tekrardan hatırlamak üzere gelir.
Kova, değişimi ve radikal kararlar almayı simgeliyorsa, retro pozisyona geçtiğinde bütün bu kararları sorgulatır. Kaygı ve korkularımıza rağmen yüzleşme cesaretini göstermek zorunda kalışımızı anlatır. Hayata bakış açımızı, toplumsal konuları, yurtdışı ve uzak seyahatleri, yabancılarla olan ilişkilerimizi gözden geçirip, yaşayacağımız yavaşlamaları idrak etme, sorgulama ihtiyacında olacağız. Örneğin; ertelenen Yüksek Öğrenim Sınavının içeriği ile ilgili tekrardan gözden geçirmeler olacaktır. Uzaktan eğitim süreciyle ilgili sorunlar incelenerek nerde eksikler var tartışılmaya başlanacaktır. Sosyal medya ortamında kişisel haklara yapılan sözlü saldırı davaları başlayacak ya da E-ticaret ortamında çalınan bilgilerle ilgili durumlar, açıkları irdelenecektir. Yakın çevre, akraba, arkadaşlıklarda bu sınavdan nasibini alacak. Kişisel kaynaklardan tutun da çevresel kaynaklara kadar nasıl düzenleneceği, durgunlaşmak zorunda kalan ekonominin sorunları konuşulmaya başlanacak ve ivmelenmesi için yapılacak yeni düzenlemeler masaya yatırılacaktır. Bu süreçte aklımızda hep bu sorular dolanıp duracak…
- Toplumda birlikte yaşamanın ve bir birey olmanın sorumluluklarının yeterince farkında mıyız artık?
- Özgürlüğümüzü ve insani haklarımızı elde edebilmemiz için hangi katı sınavlardan geçtik?
- Yeni bir düzen oluşturabilmenin koşullarını sağlarken işe yaramayan hedeflerimizi fark edebildik mi?
- Bilimi, icatları, modern olanı hayatımızı katmak zorunluluğuyla yeterince yüzleştik mi?
- Yeni değerler sistemi oturtmak gerekliliğinin ne kadar farkındayız? İşe yaramayan davranış modellerine daha ne kadar sığınacağız?
- Yeterince özgür olamama korkusu bizi içten içe kıstırıyor ve psikolojik yapımızı ne denli etkiliyor?
- Kendimize empoze ettiğimiz sınırlamalar yüzünden arkadaşlarımızdan, sosyal çevremizden kalabalıklardan uzak mı duruyoruz? Peki bu sınırlamalar nereye kadar sürecek?
- Bizi en çok ne mutlu ediyor, en çok hangi arayışlar ruhsal ve fikirsel tatminimizi sağlar?

Satürn’ün Retro sürecinde yaşanılacak en büyük handikap; önceden verdiğimiz sözler, anlaşmalar, imtiyazlar, taahhütler, imzalar, ve ticari faaliyetlerden belki de kız kardeş kadar sevdiklerimizden vazgeçmek olacaktır!
Retro pozisyondaki Satürn İngress haritasına göre; Ay Düğümleriyle T-kare açı kalıbı oluşturan Chiron Koç; Gelecek adımlarımızı atmadan önce, sağlam olup olmaması için nelere ihtiyacımız var, düşüneceğiz. Kaygı ve korkularımızla yüzleşip, onlardan dersler alarak yeniden başlamanın ayak seslerini duyacağız ruhumuzda. Bir işe girişirken, mücadele fikrinin artı ve eksileriyle önümüze koyma zamanı geldi. Başarıp, başaramayacağımıza dair iç ses bu kez yanınızda olacak. Şifa gücünü de yine kendi içimizde arayacağız. Satürn Retrosu bittiğinde ve 9 Eylül- 15 Kasım arasında Mars geri hareketi de etkin olacağından, adımlarınızı 16 Kasım sonrasına erteleyebilmek, ileriyi daha net görebilmek size avantaj katacaktır.
Mart 2019’da başlayan Uranüs Boğa etkisiyle; ekonomideki dalgalanmaların, yeni yapılanmaları doğurmasının ilk aşamasını gösterdi. Şimdi ise bu kırılmalar neler getirdi, götürdü bolca tartışacağız. Eski düzen çalışma şekilleri ve haklar tartışılırken, değişime karşı duyduğumuz kaygı, ani olaylarla sürüklenme psikolojisine girmek ve yeni olana karşı gösterilen direnci hissedeceğiz. Yer ve gökteki eşgüdümü, toprak olaylarını da hissedeceğiz.
Satürn İngress haritasında 12. Evde bulunan Merkür; Fikirlerimizi harekete geçirmeden önce son düzenlemeleri yapmak için oldukça uygun bir süreci anlatır. Zihinsel ve ticari faaliyetlerimizi rahat ortaya koyamadığımızı, bazen doğru ifade yöntemlerini, iletişimi sağlamakta zorluklar yaşayabileceğimizi anlayabiliriz. Bir yandan ise; yapılacak her türlü fedakarlık, merhamet fikirlerinin toplumu şifalandırmaya ve bütünün hayrına yaptığımızı bilmek bizi rahatlatacaktır. Yaralarımızı sarmak için harekete geçeceğiz. Kapalı alan, cezaevi, hastane gibi koşulların iyileştirilmesi için yeni düzenlemelerde konuşulacaktır. Küresel salgın süresince yapılan tedavi, hastane şartları vs. eleştirilerin ortasında kalacak ve yaşanan eksiklikler, sorunlar ortaya çıkacaktır. Liderlerin finansal kayıplarla, hastanelere yaptıkları kaynak aktarımı ilgili açıklamaları gündemde olacak. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde gerekli değişiklikler irdelenecektir. Süreçteki eksikler, zaman kayıpları, askıya alınan konular sistemsel olarak gözden geçirilecektir. Bazı konuların daha ne kadar ertelenebileceğinin, göz ardı edilebileceğinin hesapları yapılacaktır.
Bu sürecin bir diğer en iyi yanı; Yakın çevremiz, komşularımızla ilişkilerimizi daha mesafeli, daha teknolojik koşullarda sürdürebiliyor olabildiğimizi fark ettik. Hem ayrıca daha kişisel özelliklerimizin farkındalığıyla, yeni işler düzenlemek için hayaller kurmaya başladık. Zihinsel kaygılarımız arttı ancak sorularımızın cevaplarını yine kendi içimizde kovalar olduk.
Bu süreçteki tek koşul şu; Eğer bir kayıtsızlık gösterdiysek, içselleştiremediysek, eskiye direniyorsak bu kez Satürn ‘ün sınavları oldukça ağır olacaktır. Eğer karantina süreçlerini, yeteneklerimizi ürünlere dönüştürerek geçirdiysek ne mutlu. Gelecekte yaşam enerjimizi nasıl şifalandıracağımızın farkındalığına erişebildiysek korkmamak gerekir. Yeni metotlarla, buluşlarla, yeni bireysellik algısıyla hareket etmenin adımlarını hesaplıyor olacağız.
İngress haritada yine Ay ve Güneş’in ağır gezegenlerle imtihanı da oldukça dikkat çekici. Halkın ve yöneticilerin, ekonomi ve yakın çevremizin, ticari faaliyetlerin, yuvamızın, ruhsal dünyamızın çetin sınavlardan geçmekte olduğunu gösteriyor. 5 Nisan 2020’de, ilk kavuşumunu yaşayan Jüpiter- Pluto gezegenleri, bütün toplumsal sistemlerin kökten temizlenerek değişmesine vurgu yaptı. Sonrasında 30 Haziran sürecinde ise; sistemsel değişimlerin sancılarını gün yüzüne çıkartarak düzenlemelere geçilmek zorunluluğunu doğuracak ve 13 Kasım 2020 ile birlikte son kavuşumunu yapıp, asıl ‘YENİ DÜZENİ’ inşa ediyor olacak. Bu süreçte ateşli hastalıklarda insanlık yararına yapılacak önemli buluşlarla, sağlıkla ilgili yeni metot ve teknikleri de konuşuyor olacağız. Hızlı bilgi akışları, sosyal medyanın gücünü, yardımlaşma platformlarını irdeleyeceğiz. Bilgi ile teknolojinin uyumunu sağlamak adına test-kontrol-test süreçleri öne çıkacak. Sosyal medya üzerinden bilgi dejeneresi, isyanlar, protestolarda yaşanacak.
Satürn gezegeninin; Albireo, Sham ve Tarazed yıldızlarıyla sırasıyla yapacağı kavuşumlarla, şiddetli hava değişiklikleri, hortum, kasırga gibi zararlar veren durumları , özgürlüğü kısıtlayan konuları, geç gelişen yetenekleri ve icatları konuşacağız. Hava muhalefetleri kısmında ABD öne çıkarken, küresel çapta yaşanan Covid-19 ‘la ilgili bugüne kadar gelinmiş araştırmalar ve tedavi yöntemleri tekrar gözden geçiliyor olacak. Bulaşlığı önlemek adına bireysel anlamda kısıtlamaları hayatımıza kendimiz entegre etmeyi öğrenecek ve korunma şartlarını esnetmemeyi hatırlayacağız.
En büyük manevi dersleri alırken; korkularımızın temelindeki, ölüm ve ötesi konularda yüzleşme, acılarla gelen dönüşümü, ve sonunda Evren’i anlamamız gerekliliğini öğrendik. Küllerimizden doğuşu hatırlatacak enerjiyi içimizde var etme ihtiyacındayız. Yapılan araştırmaların topluma sunulmasıyla ilgili özeleştiriler, viral hastalıklar nedeniyle yaşam düzenini sağlamadaki zorluklar, kaynakların tükenmesini konuşacağız. Yaşadığımız psikolojik stres ve kaygının damar, tansiyon sorunlarına sebebiyet vermesi sorunsalıyla yüzleşeceğiz. 12 Mayıs öncesinde kurallarla ilgili yavaşlamalar, kısıtlamalar konuşulacak ve tekrar hayat düzenimize geçişin yavaş yavaş adımları atılmaya başlanacak. Ancak süreç gösterecek ki; rehavete kapılmadan, önlemleri bir süre daha bireysel anlamda devam ettirerek hareket etmekte fayda var.
13 Mayıs 2020’de Mars gezegeninin Balık Burcu’na geçişiyle; kabullenicilik ve merhamet geliştirerek şifalanma yolları arayacağız. Sezgilerimizi dinleyerek, akışa ayak uydurarak Yengeç-Oğlak Ay Düğümlerinin son zamanlarını yaşayacağız ve görevlerini tamamlamalarına izin vereceğiz. Biz bu süreçte; ailemizin, ruhumuzun, sağlığımızın değerini kat ve kat anladık. Ve son olarak hedef odaklı değil, duygu odaklı olmamız gerektiğini kabul etmek durumunda kaldık.
Durağan günleriyle birlikte 12 Mayıs- 26 Haziran 2020 arasında ilişkiler, sosyal tercihler, para gezegeni Venüs İkizler Burcu’nda Retro pozisyona giriyor. Geriye dönük süreçleri gözden geçirmeye birde finansal ve ilişkisel yönden de bakacağız. Yapılacak finansal yavaşlamalarla ayağa kalkmanın düzenlemeleri gibi sorunlarla uğraşacağız. Yüzeysel ilişkilerde sallantılar yaşanacak. Kalıcı olmak isteyen ilişkiler içinde ortaya çıkan sorunlarla gözden geçirmeler görülecektir. Sevgi ve uyumu rahat aktaramadığımızdan, iletişimde bilgi kirliliği yaşamaya karşı kontrollü davranmaya çalışırsak kazanan oluruz. 26 Haziran 2020 Venüs Retro bitimine dek, yeni bir estetik müdahale, imaj değişimi, yeni bir para girişimi için acele etmemekte fayda var. Yakın çevre akraba, kuzen ilişkilerimizin bir süre daha kısıtlanacağı da akla gelmekte.
22 Mayıs 2020’de gökyüzünde İkizler Burcu’nda gerçekleşen Yeniay’ın an haritasında sağlık, hizmet sektörü, çalışan kesim, hemşireler, memurlar, işçiler vurgulanıyor. Yavaş yavaş tedbirleri günlük hayatımıza entegre edeceğimizi, hayat döngülerimizi kısmi uygulamalarla sağlamaya başlayacağımızı anlatır. An haritasının yükseleni Yay, özgürlüklerimiz ile ilgili durumları bizlere vermeye başlayacaktır. Sonrasında 5 Haziran 2020’de 15 derece Yay Burcu’nda gerçekleşen Ay Tutulması gökyüzünde transit Mean Node Ay Düğümlerinin Türkiye’nin natal haritasındaki Ay’ı tetikliyor. Halkın yaşama karşı duyduğumuz özlemi anlatırken; Transit Mars’ın natal Uranüs kavuşumu, otorite kararlarıyla ve talepler doğrultusunda çalışma alanlarıyla ilgili özgürleşme isteğini gündeme getirecek. Böylece çok hızlı olmadan, kademeli rahatlatılarak günlük rutinlerimizi sağlamak, ekonomiyi kurtarabilmek için çalışma alanlarımıza dönüşü tekrar sağlamanın ilk kapısı gibi olacak.
Küresel salgınla ilgili olarak ayrıca; 21 Haziran 2020’de gerçekleşen Yengeç Burcu’ndaki Yeniay tutulması Türkiye’nin Ay’ı ile 1 derece açıklıkta kavuşumda olan Güneş tutulması ile vatan, yuva konularında radikal yeni kararlar alınmasını sağlarken; Venüs ve Merkür retrosuyla birlikte sosyal kısıtlanmışlıklarımızı, finansal durgunlukları halen hissetsek te bu yeniay bize ; kabullenme, yenilenme, şifalanma, ayağa kalkma enerjisi verecektir. Bu tarihten sonra daha çok ekonomi, savunma, vatan toprakları, yerleşim gibi konular Dünya gündeminde olacaktır. Transit Kuzey Ay Düğümü İkizler, ülkemiz adına bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye’nin Ay’ı üzerinde gerçekleşen bu tutulma; halkımız motivasyonu ve ekonomik koşulları, sınırlar, güvenlik açısından önemli gelişmeleri gündeme getirecektir. Ülkece toparlanmaya başlamak adına ticari faaliyetler, ulaşım, basın vs. konularda yapılacak düzenlemeler, yabancı ülkelerden borç alımı, para piyasalarında ani değişiklikler olacaktır. Bu süreç, azınlık ve mültecilerle ilgili konuları da gündemde tutacaktır. Güvenlik, para, sınırlar ile ilgili önemli bir tehdit de açığa çıkabilir.
24 Haziran 2020’ de Neptün Balık Burcu’nda Retro pozisyona giriyor. Artık hassasiyetlerimiz, kırılganlıklarımız, tükenmişliklerimiz ulu orta görünsün istemiyoruz. Hatta yok saymaya başlayabiliriz de. Sırf yıpranmışlığımızı dışarıya yansıtmamak için. Ancak İçten içe fark edeceğiz kendimizi nasıl gizledik, kiminle nerde yanlış yaptık, aldandık, aldattık… Kendimizle kaldıkça sorunların tespitinde daha uyanık hale gelebiliriz. Hayallerimizin yeniden süzgeçten geçirilmesi sürecinde olacağız.
25-26 Haziran 2020 zamanı, Venüs’ün durağan günlerinde ve Ay- Uranüs Boğa etkisiyle; Dünya çapında yaşanan küresel salgın nedeniyle yaşadığımız insan kayıplarımız ve finansal anlamda uğranan ekonomik zararlar ve çalışma alanları ile ilgili borçlar, krediler, para piyasalarıyla ilgili düzenlemeler oluşturulabilir. Sonrasında Venüs Retro’sunun bitmesi ve Mars’ın Koç Burcu’na geçişi ile hayat hız kazanmaya başlıyor. Bir dizi yeni düzenlemeler geliyor yeni hayatımıza! Ve 20 Temmuz 2020’deki gerçekleşen Yengeç Yeniayı ile tamamen özgürlüklerimizi tekrar kavuşmamızın en net, en son etkisi olarak görünüyor.
2 Temmuz- 1 Ekim 2020’ e kadar; Satürn Retrosu burç değiştirerek Oğlak Burcu’nda gerilemeye devam ediyor. Hedeflerimiz, güç, para arzularımızda, derinlerde saklı tuttuğumuz hırslarımızla yüzleşme zamanı. Kalıcı büyüme için hangi gücü yıktık, dönüştürdük, küllerinden yaratma gücünü, insiyatifi elimize aldık? Son kontrol zamanı! 5 Ekim tarihine kadar son kontroller... Zaten Satürn Kova geçişinin başladığı Aralık 2020’den sonra yeni olanla yaşamaya başlamak durumunda olacağız. Belki de tamamlamak zorunda kaldığımız ilişki, iş, ortaklıklar, yatırımlar, resmi konular vs. her ne ise son kez yüzleşecek ve geride bırakılması gerekleri, görevlerimizin hesaplaşmasını yaparak bırakmak durumunda kalacağız. Artık yeni için, eskiyi üzerimizden silkip atmamız gerektiğini fark edeceğiz. Tüm eski tarz düzende miadını doldurmuş üretimsel, finansal sistemler yeni bir hareket kazanması için son kez masaya yatırılacak. Yaşanılan ekonomik krizler yüzünden insanlar için, devlet yönetimleri, politikalar, yasa, eğitim düzenlemelerinin yapılacağı bir süreç olacak. Yeni alana geçmeden önce eski yapılanmaların artık sonuna gelindiğinin daha net anlaşılmasının sağlanacağı da görülecektir. Ekonomik krizin dalgasını içten içe hissedeceğiz. 2020 Ocak ayı ile kendini göstermeye başlayan bu süreç, Nisan-Haziran-Kasım 2020’de güçlü kurumsal, politik yapıların daralma hacmiyle, yönetimsel anlamda da kökten değişeceğini gözler önüne seriyor. Güç dengeleri tamamen değişecektir. Geleneksel kurumsallık yerine teknolojik şirketler – otorite yerine bilim- devasa şirketler yerine home office modeli - Dünya yerine başka gezegenler tartışılacak. Göç yasasının gerekliliği ve şartlarının düzenlenmesi gündemden hiç inmeyecektir.
Borsa, kredi, iş yapılanması gibi konularda atacağınız adımlar var ise, öncelikle 14 Temmuz 2020’ye dek Merkür ve Venüs Retrosunun bitimini beklemelisiniz ancak daha sağlıklı adımlar atmak içinse acele etmeden Mars retrosunun bitimi olan 16 Kasım 2020 ile başlayan süreci değerlendirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü Eylül ayında para piyasalarında yaşanacak krizlere karşı da tedbirli olmalıyız. İlişkilerimizde de yanılma, aldanma gibi krizlere de çekilebiliriz.
Tabi bu süreçte zorunlu olarak izolasyon yaşamamız ve arkasından gelen dev ekonomik kriz sıkıntılarının azalması için Covid-19 aşısı merakla beklenmektedir. Kasım- Aralık 2020 tutulmalarının tekrar virüsü tetikleyeceğini düşünüyorum. Tedavi yöntemleri geliştirilecektir ancak aşı anlamında tahmini Mart-Mayıs 2021 aralığında olacağı öngörülebilir, en kısa sürede bulunmasını temenni ediyoruz.

SATÜRN RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİNE GELİRSEK;

Bazı burçlar retro süresince, iki ayrı ev alanından etkileniyorlar. Dolayısıyla geniş bir yorum yaptık. Bazıları ise hep aynı ev konularında süreçten geçecekler. Keyifli okumalar…
Koç ve Yükselen Koç :
Koç Burcu, 2 Temmuz’a kadar arkadaşlıklarını, sosyal çevresini yapılandırmaya başlayacak. Gelecek ideallerinizi yapılandırmadan önce ortaya çıkan ani durumlarla baş etme yöntemlerinizi geliştirmeye başlayacaksınız. Böylece size hizmet etmeyen kişiler, hedefler gereksiz yer kaplamayacak. Kalıcı dostluklara yer verecek ve seçici davranacaksınız. Yeni projeler, yapılanmaları, metotları, takım çalışmalarınıza yansıtabilmek için geçirilen zaman dilimi olacaktır. Önceden düşünülen projeleri tamamlamak ve hayata geçirmek zamanıdır. Eğer bir grubu yönetiyorsanız, görev dağılımı ve dengeleri üzerinde tekrar düzenlemeler yapabilirsiniz. Birlikte harekete edebilmenin sorumlulukları üzerinde düşünmeniz gerekecek. Gelecek ve kariyer gelirlerinizle ilgili olumlu düşünceler oluşturmak isteyecek ve hedeflere giden yoldaki problemleri çözümlemek isteyeceksiniz. Bireysel farklılıklarınızın, diğer bireylere neler kattığını sorgulayabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız insani yardımların ödüllerini toplayabilirsiniz. Yeni bir şeyler denemenin yollarını arayacaksınız. Klup, dernek faaliyetlerinde ve sosyal projelerde tedbirli ve ihtiyatlı davranarak, eksik kalan işlerinizi de tamamlayabilirsiniz. Bu süreci sağlıklı geçirebilmek için hedeflerinizi belirlemeli, bunları destekleyen arkadaşlıkları ve projeleri dikkatli seçmeli, fikir ve düşüncelerinizde karamsarlığa yer vermemelisiniz.
2 Temmuz’dan sonra ise, toplumdaki imajınız ve kariyer alanına ön plana çıkıyor. İş hayatınıza odaklanmanız ve daha fazla sorumluluklar almanızı gerektirebilir. Otoritelerden destek bekleyeceksiniz. Onlarda sizden fazla iş, fazla mesai bekleyebilir. Buna istinaden beklediğinizden az ücret gibi koşullarla da karşılaşabilirsiniz. Elinizi taşın altına koymanız beklenmekte. Sorumlulukları sağlamazsanız, iş kaybı riskleri de yaşayabilirsiniz. Beklemekte olduğunuz terfi varsa gerçekleşebilir. Ayrıca ani görev değişimleri görülebilir. Yeni ve sağlam bir iş yapmak için, son hedeflerinizi gözden geçirerek belirleyiniz. Evlilikler, ortaklıklar gibi toplumsal statünüzü belirleyecek durumları ertelemeler, gecikmeler mümkün. Retro sürecini, çözülmesi gereken durumların tespiti için değerlendirmelisiniz.
Boğa ve Yükselen Boğa:
Boğa Burcu, 2 Temmuz’a kadar toplumsal imajınızda, kariyerinizde, işinizde yeni yapılandırmalarla karşılaşacaksınız. Yeni iş düzeninin revize edilmesi gerekebilir ve bu kariyerinize yansıyabilir. İş hayatınıza odaklanmanız ve daha fazla sorumluluklar almanızı gerektirebilir. Fazla sorumluluk, yeni görev alanları olarak dönebilir. Finansal gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Yeni yatırım ve ortaklık şirketleri arayabilirsiniz. Doğru koşulları sağlayanı araştırmakta fayda var. Farklı bir iş kurma girişimleriniz gecikmeli de olsa sağlanabilir. Patronlardan ve ortaklıklardan kaynaklı durumlar yaşanabilir. Ayrıca ani görev değişimleri görülebilir. Terfi beklentiniz tekrar gözden geçirilebilir. Kimilerinin anneleriyle ilgili yeni sorumluluklar almaları gerekebilir. Danışmanlık verdiğiniz kişilerle veya birlikteliklerinizde halı altına süpürdüğünüz pürüzler ortaya çıkması endişelendirmesin. Retro sürecini, bu problemleri çözümlemek için kullanmasınız.
2 Temmuz’dan sonra uzak seyahatler, yabancılarla işler, davaların tamamlanması, eğitim, turizm fırsatlarını değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Daha çok çalışma, iş, araştırma anlamında seyahatler yaşanacaktır. Yarım kalan hukuki meseleler çözümlenecektir. Gündeminizde geçmişten gelen bir taşınma, yer değiştirme konusu varsa gerçekleştireceksiniz. Üniversite ve ihtisaslaşma isteğiniz veya eksik kalan tez, projelerinizi, eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Azimle çalıştıysanız ödüller bu dönemde gelecektir. Yasalar, yönetmelikler ve geleneksel yöntemdeki sürdürülen işlerinizi gözden geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Yeni hayatın anlamını arayışa geçebilir, eski yapılanmaları ve önyargılarınızı sorgulayabiliriz. Retro sürecinde, zihninizi geleceğe umutla açmayı öğrenmelisiniz. Yeni düzenin etik, ahlaki ve dini yapılanmaları üzerine düşünebilirsiniz. Yeni alanda eğitim almak için araştırmalar yapabilirsiniz. Başka kültürlerdeki yaşam biçimlerini kendi yaşamınızla kıyaslamaya, kendinize neler ekleyebileceğinize dair düşünebilirsiniz.
İkizler ve Yükselen İkizler:
İkizler Burcu, 2 Temmuz’a kadar uzak seyahatler, inançlar, eğitim, hukuk ve yurt dışıyla ilgili konularla ilgilenecek. Eğer akademik bir alanda iseniz veya tez, kitap yazıyorsanız eksiklerini tespit edip tamamlamak için iyi bir fırsat. Hayatın anlamını sorgulamaya geçip özel alanlara veya astrolojiye ilgi duyabilirsiniz. Geçmişte yaşanılan sorunlarla ilgili hukuksal süreç başlatılabilir ve yarım kalan, bekletilen davalarınız sonuçlanabilir. Dar görüşlü ve prensipsiz yaklaşımları sorgulayabilir, zihninizi toplumsal konulardaki yapılandırmalara odaklayabilirsiniz. Eşinizin, uzun ilişkilerinizin kardeşleri, akrabalarıyla ilgili küçük pürüzler yaşanabilir. Retro süresince bunları çözümlemeye çalışabilirsiniz. Umudunuzu, inancınızı sağlamlaştırmak için dini inanışlarınızı da gözden geçirebilirsiniz. Geçmişteki ithalat- ihracat yaptığınız kişilerle tekrar bağlantılar kurabilirsiniz. Azimle çalıştıysanız ödüller bu dönemde gelecektir.
2 Temmuz’dan sonra ise genelde finansal konular, kredi, vergi, ameliyatlar ya da eşinizin gelirleri ve borçları ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. Bankalarla yapılacak düzenlemelerden bütçeniz için faydalanmak isteyebilirsiniz. Ortaklı kazanılan paralarla ilgili durumlar gündeminizde olacak, doğru iş ortaklarıyla çalışıp çalışmadığınızı gözden geçirmek isteyeceksiniz. Miras, nafaka gibi ödeme beklentilerinizde gecikmeler, aksamalar olabilir. Salgın nedeniyle beklettiğiniz ameliyat ve cerrahi müdahaleleri gerçekleştirebilirsiniz. Psikolojik dönüşümünüzü sağlayan engellerin, kurtulmamız gereken davranışların farkına varabilir, çözümlemeye başlayabilirsiniz. Ezoterik ve okült konularda araştırmalara yönelebilirsiniz.
Yengeç ve Yükselen Yengeç:
Yengeç Burcu, 2 Temmuz’a kadar kredi, vergi, nafaka, borçlar ve eşlerinin para durumlarını gözden geçirecekler. Finansal konuları düzenlemek, aile bütçesini dengelemek ile ilgili konuları masaya yatırmak zorunda kalabilirsiniz. Eski yaşam biçimi ve alışkanlıklarınızı bırakmak için oldukça iyi bir süreç. Araştırma ihtiyacı duyduğunuz okült, mistik, psikoloji konularında ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Ani ortaya çıkan hastalık için cerrahi müdahale durumu çıkabilir. Tekrar tedavi sürecine gidilebilirsiniz. Flörtler ve kısa süreli ilişkiler de yakınlık kurma korkusundan kaynaklı problemler açığa çıkabilir. Retro sürecini, karşılıklı iki tarafın birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayan bir süreç olarak düşünebilirsiniz.
2 Temmuz’dan sonra evliliğinizi, ilişkilerinizi, yakın dostlukları irdeleyeceksiniz. Geçmişten tanıdığınız ilişkileri tekrar hayatınıza girdirebilirsiniz. Amaç; eskiden çözümleyemediğiniz problemleri anlayabilmek olacaktır. Problemlerin varlığını fark etmek ve çözüm yollarına yönelmek daha sağlıklı ve kalıcı ilişkiyi sağlamanın yoludur. Karşılıklı ihtiyaçların konuşulması, danışmanlık almak ve sabır bu süreci sağlıklı atlatmanıza yardımcı olacaktır. Sadece görev ve sorumluluklar çerçevesi içerisinde yürüttüğünüz ilişkilerinizi de bitirebilirsiniz. İlişkilerinizde mentor olabilecek kişilerden yardımlar alabilirsiniz.
Aslan ve Yükselen Aslan:
Aslan Burcu, ikili ilişkileri ve ortaklıkları anlamında problemleri çözümlemek ve dengeyi sağlamak için adımlar atacaklar ve yakınlık korkusuyla yüzleşmek zorunda kalabilirler. Genelde ise; sorumlulukları, iş yaşamındaki günlük rutinleri artacak. Bekletilen işler, eksik kalan evraklar, işler gündemde olacak. Kuralları net şekilde belirlenmiş çalışma ortamlarında olmadığınızı düşündüğünüzde kaygı düzeyiniz artabilir. Hizmet aldığınız ve verdiğiniz kişilerle ilgili sorumluluk duygularınız artabilir. Bir işverenseniz, astlarınızdan ötürü aksamalar, gecikmeler olabilir. Verimi artırmak için çalışanlar açısından daha rahat koşullar sağlayabilmek için çözüm yolları arayabilirsiniz. Ertelediğiniz sağlık konularıyla ilgilenmeniz gerekecek. Sağlık kontrollerini tekrardan yaptırmaları gerekebilir. Birlikte çalışılan ortamlarda fazla gelen sorumluluklar, angarya işler stres nedeni olabilir. Ruhsal ve bedensel dengenizi tekrardan sağlayabilmek için yeni yaşam düzeni ve sorumluluklar çizelgesi belirleyebilirsiniz. Örneğin; beslenme düzeninizi gözden geçirebilirsiniz. Yarım kalan spor alışkanlıklarınızı da sürdürebilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili konularda gündemde olabilir.
Başak ve Yükselen Başak:
Başak Burcu, daha önce üzerinde durmadığı sağlık kontrolleri, sorumlulukları ve gündelik hayatın angaryalarıyla uğraşırken, retro süresince en çok; kendinizi ortaya koyma biçiminizi gözden geçirecek ve yaratıcı değerlerinizin size neler kattığını ve neleri sağlamlaştırdığını sorgulayacaksınız. Eskiden keyif ve zevk aldığınız hobilerinizi tekrar hayatınıza dahil edebilirsiniz. Aşk hayatı ve flörtlerde nelere ihtiyaç duyuyorsunuz bunları belirleyeceksiniz. Geçmişte pas geçtiğiniz insanlarla tekrar görüşebilirsiniz. Ve flörtlerdeki problemler konuşulabilir. Problemleri çözümlemeye çalışmak ve iki tarafın farklılıklarını ve birbirlerini daha iyi tanımaları için geçirilmesi gereken bir süredir. Yakınlık kurma kaygısı var olan ilişkilerde, sebeplerinin tespiti ve çözümleme için fırsatlar yaratılmalıdır. Çocuklarla ilgili sorumluluklar artacağı gibi bir yandan bunalabilirsiniz. Ve çocuklarınızla birlikte eğlenebileceğiniz ortamlar yaratmaya çalışmalısınız. Bebek sahibi olmak isteyenler için tekrar süreçleri değerlendirme zamanları. Gecikmeler olması, ebeveyn olma sorumluluğunun gerçekleriyle yüzleşmek ve varsa sorunların tespiti ve anlaşılması içindir. Eğlence, sanat, spor hayatında çalışanlar için kısıtlı iş imkanları getirebilir. Yaratıcı yeteneklerini kalıcı iş fırsatlarına yönlendirmeye çalışanlar için uygun fırsatlar önünüze çıkabilir. Riskli yatırımları da dikkatlice gözden geçirmelisiniz.
Terazi ve Yükselen Terazi:
Terazi Burcu, ev hayatı, ailevi koşullar, geçmişte çözümlenememiş konuların aile içerisinde tekrar konuşulması, tadilat ve tamirat işleri ile uğraşacaklar. Ebeveynlerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir veya da aile bağlarınızı azaltan her ne ise onların konuşulacağı ve çözümlenmesi gereken problemlerin tespiti için uygun bir zaman dilimi olacak. Kalıtsal, genetik sorunların ortaya çıkabileceğini unutmadan sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Geçmiş köklerinizi araştıracağınız, içe dönme ihtiyacı duyacağınız bir süreç. Geçmişte almayı planladığınız bir ev varsa, bunu gerçekleştirmek için adımlar atabilirsiniz. Yatırımlarınız, gayrimenkulleriniz varsa onlarla ilgili pürüzleri gidermek, alım-satım işlemleri yapmak isteyebilirsiniz. Ebeveynlerinizden aniden uzaklaşmak, ayrı yere taşınmak isteyenler için, hane halkı içerisinde bunların nedeninin konuşulması gerekliliğinin farkında olmalısınız. Çözümleri geciktirici ve engelleyici nedenler yaratmamaya dikkat etmelisiniz. Bilinçaltı korkularınızı anlamak için çeşitli meditasyon yöntemleri uygulayabilirsiniz. Daha fazla ev, bahçe işlerinizle ilgilenebilirsiniz.
Akrep ve Yükselen Akrep:
Akrep Burcu, yakın çevresini, kardeşlerle ifade biçimini, iletişimini, kısa seyahatlerini, anlaşmalarını, ithalat-ihracat işlerini gözden geçirecek. Kendinizi rahat ifade edemeyebilir, istemeden söylenen sözlerin yarattığı sorunlarla uğraşabilirsiniz. Problemi büyütmeden çözümlemeye çalışmalısınız. Telefon trafiğinde anlaşılamayan sözlerden dolayı yaşanacak pürüzlere dikkat etmeniz gerekecek. Geçmişte yarım kalan eğitimlerinizi, yarım kalan yazılarınızı tamamlayacaksınız. Ya da yeni başlayacak bir eğitim sürecinde iseniz gecikmelerin olması sizi endişelendirmesin. Anlaşmalarda ve sözleşmelerde dikkatli davranarak eksikleri tespit edip düzeltme zamanı. Takılı kaldığınız düşüncelerin farkına vararak, tarafsız ve kapsamlı bilgi arayışında olmalısınız. Aşırı zihinsel yoğunluk yaşarsanız şayet, zihninizi odaklama çalışmaları yapabilirsiniz. Önceden planladığınız kısa seyahatlerinizi retro süresince kısıtlı imkanlarla da olsa gerçekleştirebilirsiniz.
Yay ve Yükselen Yay:
Yay Burcu, kişisel değerini, finansal konularını, bütçe düzenlemelerini gözden geçirecek. Sahip olduklarınızla mutlu olabilmek için nelere ihtiyacınız var, paraya yüklediğiniz anlam nedir bunları sorgulayacaksınız. Özgüveninizi artırmak, inanarak hareket etmek için doğru zaman. Öz değer duygularınızı fiziksel görünümünüzle kıyaslama endişesinde olabilirsiniz. Ayrıca güvenlik ve aidiyet duygunuzu sağlamlaştırmak için maddi- manevi ihtiyaçlarınızı belirlediğiniz bir dönem olacaktır. Almanız gereken paraların ödenmesinde gecikmeler olurken aniden tamamlanması da sağlanabilir. Kazançlarınıza yenilerini eklemek için ani fikirler, projeler, işlerde bulmak isteyeceksiniz. Kendi yetenek ve becerilerinizin farkına vararak, yeni metot ve tekniklerin olduğu kalıcı iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Para birikimi, bütçe planlaması yapmakta zorlanabilirsiniz. Yeteneklerinizin ne kadarını paraya çevirebiliyor ve maddi – manevi öz değerinizi ne kadar sağlıyorsunuz sorularına cevaplar almak isteyeceksiniz. Ani çıkan harcamalar yüzünden kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğer bir yatırım yapacaksanız doğru yer olup olmadığını iyice araştırmalısınız. Risklere girme durumunda değişmekten korkmamalısınız.
Oğlak ve Yükselen Oğlak:
Oğlak Burcu, imajı, sağlığı, sosyal maskesi, davranışları konusunda sorumluluklarını hatırlayarak, hedeflerini ve özgüvenini gözden geçirecek. Ve retro süreci; yapamadığı, eksik bıraktığı işlerini tamamlamasına fırsat verecek. Gerçekte ne istiyorsunuz, davranışlarınızı nasıl yönlendiriyorsunuz bunları fark etmek ve düşünebilmek için önünüze ani konular çıkabilir. Kendinize olan güveninizi tazelemek, imajınızı değiştirmek için hiç alışık olmadığınız sıra dışı yaklaşımlardan yararlanmak isteyebilirsiniz. Doğanıza uygun bir imajınız var mı bunu sorgulayacaksınız. Hedeflerinizde yeni metotları kullanabildiniz mi bunları test etme süreci. Yeni süreçte kimlik sergilerken eski davranış kalıplarını bırakmaları gerekliliğinin farkına varacaklar. Ve kimliklerini yeni hedeflerle var etmeleri gerekecek. Düşünmeden karar almamaları gerekir. Yeni bir iş, hedef belirlediyseniz olgunlaştırmak için bu süreci kullanabilirsiniz. Süreç ağırdan gidebilir bu sizi endişelendirmesin daha net görebilmeniz için pürüzleri dikkatlice incelemelisiniz. Bireysellikleri yerine takım çalışmalarına değer veren Oğlaklar bu süreci daha rahat geçirecekler. Sorumlulukların altında kalıp, sağlıklarını ihmal etmemeleri gerekir. Kaygı düzeyiniz artabilir ve ani çıkan veya kronikleşen sağlık sorunları ile uğraşmaları gerekebilir. Kontrollerinizi ve sağlığınızı gözden geçirmeniz gerekliliğini unutmayınız.
Kova ve Yükselen Kova:
Kova Burcu, kararlarını, imajını, sağlığını ve özgüvenini nasıl ortaya koyduğunu gözden geçirirken retro genelinde ise; değer sorgulaması yapacak, bilinçaltı konularla, parapsikoloji, rüyalar konularından etkilenecek. İçe dönme, yalnızlaşma ihtiyacı duyarken aslında ruh dünyanızın neye ihtiyacı var bunu belirlemek istiyorsunuz. Kendinizi daha çok kapalı alanlarda, yalnız kalma ihtiyacıyla bulabilirsiniz. Sizi kısıtlayan, korkutan, bağımlılık yaratan bilinçaltı konular neler, bunları anlayabilmek ve yüzleşmek için oldukça iyi zamanlar. Sorumluluklarınız her zamankinden daha ağır gelebilir. Bu yüzden zihninizi arındırmak için meditasyon, dua ve yogadan faydalanabilirsiniz. Geçmişte yüzleşmekten çekindiğiniz yarım kalmış bir ilişki tekrar gündeminize girebilir. Ve bu süreçte problemleri anlamaya, bağışlama ve kabullenmeye geçebilirsiniz. Aynı zamanda sizi engellemeye çalışan gizli düşmanlarınızın da farkına varabilirsiniz. Eşinizin sağlık sorunları tekrar gündemde olabilir. Sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Retro sürecinde; yarım kalan terapiler, araştırmalar, okült, mistik eğitimler, sanat dalları alanlarında yapılan işler varsa tamamlamak için fırsatlar yaratabilirsiniz. Yaratım sürecine yüksek katkısı olan inziva durumlarını olumluya çevirebilirsiniz. Ortaya çıkacak ürünün son hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Evrenle bütünleşmenin tek yolu burası, dolayısıyla yardım kuruluşlarında gönüllü çalışmalar yaparak ya da sorumluluklar alarak bütüne katkı ve şifalandırma özelliğinizi aktif kullanabilirsiniz. Retro sürecini ileride oluşturmak istediğiniz imajınızı ve hedeflerini belirleyerek, şekillendirmeye çalışarak geçirmelisiniz. Retro bitiminde bu hayaller ve vizyonlarınız artık çok işe yarayacak.
Balık ve Yükselen Balık:
Balık Burcu, psikolojisini incelemeye, ona ağır gelen sorumluluklarıyla karşılaşmaya ve yüzleşmeye başlarken aynı zamanda inzivaya çekilme ihtiyacı duyacak. Arınma, şifalanma , meditasyonu kullanarak yada yaratıcılığıyla vizyonel ürünler tasarlayarak süreci pozitif geçirmeye çalışmalıdır. Sağlık konularında ihmalkar davranmamalısınız. Bir yandan hayallerinizi ileride nasıl gerçekleştireceğinizi düşünürken, bir yandan sizi kısıtlayan nelerdir fark etmeye çalışacaksınız. Aynı zamanda ise sosyal çevrenizi, arkadaşlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekecektir. Ne kadar sağlam dostluklarınız olduğunu görmeniz adına çıkacak ani krizler, sizi gerçek dostlarınıza ulaştıracak. Yeni projelerle, yapılanmaları ve metotları takım çalışmalarınıza yansıtabilmek için geçirilen zaman dilimi olacaktır. Yeni sisteme ayak uydurmak için, yeni hedefler belirlemek zorunda kalabilirsiniz. Kariyer gelirlerinizi, ideallerinizi düşünürken, bir anda ebeveynlerinizle ilgili kredi çekimi, ödemeler gündem olabilir. Geçmişte yaptığınız insani yardımların ödüllerini toplayabilirsiniz. Bu süreci sağlıklı geçirebilmek için hedeflerinizi belirlemeli, bunları destekleyen arkadaşlıkları ve projeleri dikkatli seçmeli, fikir ve düşüncelerinizde karamsarlığa yer vermemelisiniz.

JUPİRETRO / Alise BAŞER


Lütfen Bekleyin